Wartość złota i srebra zmienia się na przestrzeni kolejnych lat i nie ma w tym niczego dziwnego. Są okresy, w których ich ceny są niskie, ale są również takie, kiedy biją one rekordy albo chociażby zbliżają się do nich – np. teraz, w dobie kryzysu spowodowanego pandemią. Można jednak zauważyć, że pomiędzy tymi dwoma metalami występuje pewna korelacja. Na czym polega i czym jest gold silver ratio, którego pojęcie powinni znać wszyscy inwestorzy?

Złoto i srebro – byli sobie dwaj bracia…

Zanim powiemy sobie, czym jest gold silver ratio, warto na wstępie poruszyć temat wspomnianej już korelacji, jaka występuje między złotem i srebrem. Dzięki temu o wiele lepiej zrozumiesz to, jak kształtuje się ten wskaźnik i z czego mogą wynikać ceny obu tych metali.

Przez inwestorów oba kruszce postrzegane są często jako bratnie – złoto jest tym droższym bratem, zaś srebro tańszym. Jednakże zwykle w momencie, gdy cena złota idzie w górę, drożeje także srebro, co nie jest niczym dziwnym. W korelacji tej są jednak pewne wyjątki, które bardzo dobrze obrazuje aktualna sytuacja na rynku, jaka została spowodowana kryzysem gospodarczym. Prowadzi on do obniżenia siły nabywczej pieniądza, niestabilnej sytuacji na giełdzie i obniżenia stóp procentowych – w efekcie to właśnie złoto staje się najlepszym zabezpieczeniem kapitału. W konsekwencji jego ceny wzrastają w bardzo szybkim tempie, zaś wartość srebra wzrasta nieco wolniej. W dobie kryzysu zapotrzebowanie przemysłu na ten drugi metal jest bowiem mniejsze, w związku z czym ceny srebra poddawane są presji spadkowej.

Jak jednak ma się to wszystko do głównej tematyki artykułu? Czas w końcu odpowiedzieć sobie na pytanie.

Czym jest gold silver ratio?

Gold silver ratio to współczynnik złota do srebra. Mówiąc prościej – wskazuje, jak dużo uncji srebra potrzeba do zakupu jednej uncji złota. Dla przykładu, gdy współczynnik ten osiąga wartość 40, oznacza to, że 1 uncja złota kosztuje tyle, co 40 uncji srebra. Jest to bardzo wartościowy wskaźnik, który obrazuje ogólną wycenę tych metali i pozwala na wyciąganie rozmaitych, cennych (przede wszystkim dla inwestorów) wniosków. W tym miejscu również możemy posłużyć się przykładami.

Kiedy gold silver ratio osiąga lub przekracza wartość 70, możemy mówić o atrakcyjnych cenach srebra.

Kiedy gold silver ratio przekracza 80, a nawet 90, możemy mówić o dużym niedoszacowaniu srebra i o tym, że jego ceny są bardzo niskie, co powinno zainteresować inwestorów.

W chwili powstawania tego artykułu (1.03.2021) cena złota za jedną uncję wynosiła około 1735 dolarów, zaś srebra około 27 dolarów. Wskaźnik gold silver ratio to około 66,7, co świadczy o tym, że srebro dostępne jest w atrakcyjnych cenach i że wciąż, w wyniku kryzysu pandemicznego, złoto ma się bardzo dobrze.

Warto wiedzieć, że korelacja cen złota i srebra to temat niezwykle ciekawy również z punktu widzenia historycznego. Okazuje się, że w dawnych czasach różnice w wartości obu tych kruszców były o wiele mniejsze niż obecnie albo… nie było ich w ogóle. Np. w starożytnym Egipcie wskaźnik gold silver ratio wynosił 1, by dopiero w czasach Imperium Rzymskiego wzrosnąć do 13.

Od czego zależy gold silver ratio?

Przede wszystkim od:
– podaży pieniądza związanego ze złotem i srebrem, a więc ilości kupowanych kruszców;
– ilości dostępnego złota i srebra.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak duży wpływ na ceny złota i srebra ma panująca obecnie pandemia, która mocno wywróciła świat do góry nogami – nie tylko pod względem sytuacji gospodarczej, ale również wartości kruszców. Szczególnie zauważalny był wzrost cen złota. Już 27.07.2020 roku wartość jednej uncji tego kruszcu wyniosła rekordowe 1944,71 dolara, a pod koniec pierwszego tygodnia sierpnia osiągnęła „magiczną granicę” 2000 dolarów za uncję. I choć obecnie jest na niższym poziomie, wciąż możemy mówić o wysokich cenach złota – np. w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii, kiedy to oscylowała ona w granicach 1500-1600 dolarów za uncję.

A co ze srebrem? Jego wartość również znacząco wzrosła od czasu sprzed pandemii – obecnie utrzymuje swój stały, wysoki poziom, choć w kontekście wysokich cen złota inwestowanie w nie wciąż wydaje się opłacalne.

Gold silver ratio obecnie i w przyszłości

Zarówno wartość srebra i złota, jak i współczynnik gold silver ratio są zależne od sytuacji gospodarczej, jaka obecnie ma miejsce na świecie. Co prawda ceny złota nieco spadły, jednak należy pamiętać, że według wielu obserwatorów trzecia fala pandemii może ponownie wpłynąć na wzrost jego wartości. Jest to dobra wiadomość dla inwestorów, którzy chcą inwestować w bezpieczne aktywa i tym samym skutecznie ochronić swój majątek. Jest to ciekawy czas na lokowanie swojego kapitału zarówno w złoto, jak i srebro, jednak warto pamiętać o tym, by dokonywać tego w sposób przemyślany i stale obserwować zmieniające się trendy.

Jeżeli chcesz zainwestować w sztabki złota lub złote monety bulionowe, wybierz sprawdzonego dostawcę. Na spotprice.pl znajdziesz najlepsze oferty na certyfikowane złoto, zyskując nie tylko bezpieczeństwo inwestycji, ale również pełną anonimowość.